Bảng giá xe VinFast tại VinFast Bắc Ninh

VINFAST FADIL

 

TẶNG PHỤ KIỆN KHI MUA XE

 

MẪU XE GIÁ BÁN

VINFAST FADIL HATCHBACK TIÊU CHUẨN

414,900,000 VND
VINFAST FADIL HATCHBACK CAO CẤP 491,900,000 VND
VINFAST FADIL HATCHBACK BẢN NÂNG CAO 449,000,000 VND

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết


 

VINFAST LUX A

 

TẶNG PHỤ KIỆN KHI MUA XE

 

MẪU XE GIÁ BÁN

VINFAST LUX A2.0 TIÊU CHUẨN

1,129,000,000 VND
VINFAST LUX A2.0 CAO CẤP NAPPA NÂUBE 1,378,700,000 VND
VINFAST LUX A2.0 CAO CẤP NAPPA ĐEN 1,367,700,000 VND
VINFAST LUX A2.0 NÂNG CAO 1,217,000,000 VND

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết


 

VINFAST LUX SA

 

TẶNG PHỤ KIỆN KHI MUA XE

 

MẪU XE GIÁ BÁN
VINFAST LUX SA2.0 TIÊU CHUẨN 1,580,000,000 VND
VINFAST LUX SA2.0 NÂNG CAO 1,664,400,000 VND
VINFAST LUX SA2.0 CAO CẤP NAPPA ĐEN 1,853,400,000 VND
VINFAST LUX SA2.0 CAO CẤP NAPPA NÂUBE 1,864,400,000 VND

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết


 

CHEVROLET TRAILBLAZER

 

TẶNG PHỤ KIỆN KHI MUA XE

 

MẪU XE GIÁ BÁN
CHEVROLET TRAILBLAZER 855,000,000 VND

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết


 

CHEVROLET COLORADO

 

TẶNG PHỤ KIỆN KHI MUA XE

 

MẪU XE GIÁ BÁN
CHEVROLET COLORADO 619,000,000 VND

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết

Top

 (0)